Từ A đến Z về quy định đóng dấu trên hóa đơn điện tử

Rate this post

Quá trình triển khai áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử đã diễn ra từ lâu. Đã có hơn 90% doanh nghiệp lớn, nhỏ trên cả nước hưởng ứng quy định này của nhà nước. Sắp tới, ngày 1/11/2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, hộ kinh doanh và cá nhân sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin từ A đến Z về quy định đóng dấu trên hóa đơn điện tử cho bạn đọc.

Hóa đơn điện tử không có chữ ký người mua?

Đối với trường hợp người mua không phải đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ  chứng thực, xác minh việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa người bán và người mua thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

 hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Từ các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính cùng Tổng Cục Thuế đã xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng tương ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn hoặc cắt giảm chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Như vậy, tổng hợp từ các nội dung quy định ở trên, có thể chia ra thành 2 trường hợp cụ thể như sau: 

Đối với trường hợp doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn không cần chữ ký thì trên hóa đơn điện tử không cần phải đóng dấu của người bán và chữ ký người mua, đồng thời cũng không nhất thiết phải có chữ ký người mua hàng. Còn đối với trường hợp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử mà có chữ ký thì trên hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử của người bán hàng.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy có cần đóng dấu và chữ ký hay không?

Người bán hàng hóa được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy trong trường hợp nhằm chứng thực nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 lần duy nhất. Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. 

Hóa đơn điện tử chuyển đổi phải bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn như nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

Trong trường hợp số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Như vậy, người mua không phải bắt buộc Ký số vào hoá đơn điện tử cũng như không bắt buộc phải có dấu của người bán trên hóa đơn điện tử trừ trường hợp hoá đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của người bán.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy định đóng dấu trên hóa đơn điện tử mà người viết đã tổng hợp lại. Mong rằng những thông tin này hữu ích cho bạn đọc.
https://kinhnghiemphunu.com/

https://kinhnghiemphunu.com/bao-gia-hoa-don-dien-tu-cyberbill-canh-tranh-nhat-thi-truong/

Related posts

Leave a Comment