Từ A đến Z về quy định đóng dấu trên hóa đơn điện tử

Quá trình triển khai áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử đã diễn ra từ lâu. Đã có hơn 90% doanh nghiệp lớn, nhỏ trên cả nước hưởng ứng quy định này của nhà nước. Sắp tới, ngày 1/11/2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, hộ kinh doanh và cá nhân sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết hóa…

Read More